Sisäilmaongelmat työpaikalla kuriin – UniqAirin hyvinvointikonsepti takaa yrityksesi jatkuvan hyvinvoinnin

Uutisarkisto

2022

Sisäilmaongelmat työpaikalla kuriin – UniqAirin hyvinvointikonsepti takaa yrityksesi jatkuvan hyvinvoinnin

Sisäilmaongelmat työpaikoilla ja julkisissa tiloissa ovat yleinen vaiva, ja niiden vaikutus työtehoon on todistettu kattavilla tutkimuksilla. Hyvää sisäilmaa tavoitellessa saattaa olla kuitenkin vaikeaa tietää, minkälaiseen tasoon on kannattavaa pyrkiä etenkin, jos työntekijät tai muut tilaa käyttävät eivät vielä oireile. Toimiin kannattaa kuitenkin ryhtyä ajoissa.

Sisäilman laadun parantaminen ja sen laadun jatkuva seuranta on vaivatonta hyvinvointikonseptimme avulla. Sen keskiössä ovat ilmanpuhdistimiemme lisäksi erittäin laadukkaat mittalaitteet ja sisäilman laatua analysoiva ohjelmisto, joka antaa sinulle jatkuvasti konkreettisia vinkkejä sisäilman parantamiseksi.

Perehdy tarkemmin kokonaispalveluumme ja ota käyttöösi huipputeknologiaa hyödyntävät ilmanpuhdistimet ja tarkka mittaustieto. Näin viet yrityksesi tai julkisen tilasi hyvinvointia jatkuvasti eteenpäin – sisäilmajohtajuus edellä.

Sisäilmaongelmat työpaikalla saa kuriin vaivattomammin, kuin olet luullut

Hyvinvointikonseptimme tärkein tavoite on tarjota yrityksille ja julkisia tiloja hallitseville tahoille selkeä, mittaustietoon perustuva lähestymistapa terveellisen sisäilman ylläpitämiseen pitkällä aikajänteellä. Sisäilman laadun ylläpidossa on viisautta olla proaktiivinen ja aloittaa siitä huolehtiminen hyvissä ajoin – näin vältetään ennen pitkää ilmaantuvat terveyshaitat ja estettävissä olevat sairaspoissaolot.

Konseptimme mukaisesti saat valmiita toimintaehdotuksia sisäilman parantamiseksi palveluun sisältyvän mittaamisen ja raportoinnin kautta. Ne ovat olennainen osa sisäilmajohtamisen mallia, sillä automaattisesti luoduista raporteista näet selkeästi, kuinka tehokkaasti ilma puhdistuu jo käytössä olevilla ilmanpuhdistimilla ja millä tasolla kiinteistön eri tilojen sisäilma kulloinkin on.

Jätä siis arvailu sikseen ja ota UniqAirin hyvinvointikonsepti osaksi matkaasi kohti terveellistä työpaikkaa. Lue alta lisää kuinka viimeisintä teknologiaa hyödyntävä palvelumme toimii, ja kuinka sisäilmadatan kerääminen ja sen perusteella päätösten tekeminen jättää sinulle enemmän aikaa keskittyä työhösi.

Olosuhteiden jatkuva mittaaminen ja seuranta

Hyvän sisäilman luominen alkaa sen nykytilan kartoittamisesta. Tehokkain tapa seurata huoneilman laatua ei aina ole oma vointi, vaan hyödyksi kannattaa ottaa tarkoitusta varten suunniteltua mittausteknologiaa. Laadukkaat sensorit ovat ihmisen omaa nenää tarkempia epäpuhtauksien havaitsemisessa.

UniqAirin hyvinvointikonseptissa tarvittavan tiedon saamiseen on useampia toisiaan täydentäviä keinoja. Ensimmäinen vaihtoehto on ottaa käyttöön sensorit, jotka mittaavat kiinteistön ilmanlaatua jatkuvasti. Lisäksi voidaan hyödyntää kiinteistöstä jo valmiiksi kerättyä tietoa liittymällä olemassa olevaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Lisäksi tilan käyttäjiltä saadaan kerättyä palautetta helpolla palautejärjestelmällä.

Kerätyn tiedon pohjalta saat valmiita ehdotuksia sisäilman parantamiseksi ja raportteja sen nykytilasta, mikä helpottaa sisäilma-asioiden raportoimisesta kaikille yrityksen sidosryhmille.

Sisäilmaongelmat työpaikalla poistuvat UniqAirin tehokkailla ilmanpuhdistimilla

Kun kiinteistön sisäilman nykytilasta on päästy mittaustiedon ja raporttien ansiosta ajan tasalle, on aika aloittaa kiinteistön sisäilman puhdistamisen optimointi. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi ilmanpuhdistimien optimaalista sijoittelua ja mitoitusta niihin kiinteistön osiin, joissa puhdistimia tarvitaan.

Optimointiin kuuluu lisäksi tärkeänä osana ilmanvaihtoon ja muihin sisäolosuhteisiin liittyvät toimenpiteet. Tässä apunasi on asiantuntijat, joilta saat tekniset toimenpidesuositukset ja neuvot toimenpiteiden tulosten seurantaan. Kaikki tämä tukee sisäilman ennakoivaa ylläpitoa ja siten terveellisen ja turvallisen työympäristön hallintaa!

Yritysten ja julkisten tilojen sisäilman puhdistamiseen soveltuu parhaiten UniqAirin PRO. Se on helposti liikuteltava ja vaivattomasti käyttöönotettava ilmanpuhdistusratkaisu, jonka tehokkuus on todennettu usean riippumattoman tutkimuslaitoksen toimesta niin laboratoriotestein kuin oikeissa käyttöympäristöissäkin. Se kykenee puhdistamaan huonetilan tehokkaasti silloinkin, kun tila on suuri, sitä käyttää yhtä aikaa monta ihmistä tai se on malliltaan sellainen, että huoneilma ei pääse vaihtumaan siellä tehokkaasti.

Sisäilma-asiantuntijamme antavat lisätietoa UniqAir PRO:n sopivuudesta yrityksesi tiloihin.

Jatkuva optimointi ja sisäilmariskien hallinta on tärkeä osa sisäilmaongelmien poistamista työpaikoilla

Parhaan mahdollisen sisäilman tuottaminen on pitkäjänteinen projekti, jonka kehittymistä on kannattavaa mitata pitkällä aikavälillä ja tehdä tarvittavia lisäsäätöjä. Ajan mittaan tehtävät säädöt on vaivatonta tehdä palvelun tuottaman tiedon ja asiantuntijoiden suositusten mukaisesti. Yrityksen tai julkisen tilan huoneilman parantamiseen liittyvistä teoista kannattaa myös viestiä selkeästi, sillä näin myös palautteen saaminen helpottuu.

Tarkka mittaaminen, huipputeknologian käyttäminen ilman puhdistamisessa ja dataan perustuva päätöksenteko on sisäilmajohtamista, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti!

 

 

Lue myös nämä

UniqAir -ilmanpuhdistimet - artikkelit

Hiilijalanjälkemme laskeminen antoi mielenkiintoista ajateltavaa

Lue lisää
UniqAir -ilmanpuhdistimet - artikkelit

Hyvä ilmanpuhdistin testikäyttöön! Näin otat UniqAir Pron kokeiluun 2 viikoksi yritykseesi

Lue lisää