Tuotanto

Tuotannossa syntyvät päästöt: hiukkaset, kaasut ja kemikaalit