Oikeanlaiset kriteerit varmistavat onnistuneen puhdistinvalinnan

Uniq kotona

Uutisarkisto

2022

”Sisäilmapuhdistimen hankintakriteeristö on oltava sellainen, että hankituilla ilmanpuhdistimilla saadaan ongelmatilojen sisäilmaan nopeasti merkittävä parannus. Kaikki ilmanpuhdistimet eivät sitä tutkitusti tee”, varoitti UniqAirin Kimmo Häyrinen tietoiskussa Kuntamarkkinoilla 14.9.

Sisäilmaperäisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot ja -kustannukset ovat lisääntyneet jatkuvasti niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

”Miksi sisäilmahaitoille altistunutta ihmistä ei auteta välittömästi, vaikka laki niin vaatii, siihen on työkalut ja se on lisäksi taloudellisesti kannattavaa?” Kimmo kysyi kiinnostuneilta kuulijoilta.

”Prosessiko virheellinen? Tutkitaan ja selvitetään, pahimmillaan useita kuukausia ennen korjaavia toimia. Koko tämän ajan ihmiset altistuvat ja kroonistumisen riski kasvaa. Miksi toimitila- ja henkilöstöbudjetti ovat eri laareissa?”

Esimerkiksi yhden opettajan sairauspoissaolopäivän hinnan maksamisen sijasta voidaan samalla hinnalla vuokrata kuukaudeksi luokkahuoneeseen ilmanpuhdistin, jonka avulla kaikki kymmenet luokan oppilaat ja opettaja hengittävät terveellistä ilmaa.

”Rakennukset on kaiketi pääsääntöisesti tehty niissä toimivia ihmisiä varten”, muistutti Kimmo.

Työturvallisuuslaki linjaa, että työnantajan tulee huolehtia siitä, että työolot eivät aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle: ”Toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä”. Tämä koskee myös sisäilmaa.

Näillä minimikriteereillä varmistat saavasi toimivan ilmanpuhdistimen

 • Vaadi toimittajalta puolueettoman tutkimuslaitoksen testitulokset kaasumaisten epäpuhtauksien suodatuskyvystä sekä pienhiukkasten suodatuskyvystä (esim. VTT, THL, TTL)
 • Erotusaste kaasuille vähintään 99 % kaikilla puhallinnopeuksilla
 • Erotusaste pienhiukkasille vähintään 99 % kaikilla puhallinnopeuksilla
 • Vaadi tieto puhtaan ilma tuotosta (CADR = clean air delivery rate) m3/h – eri asia kuin ilmamäärä, jota moni toimittaja mainostaa harhaanjohtavasti. CADR-minimi määritettävä kohteen kuutioiden mukaan. 1 x tunnissa on riittävä mitoitus. Esimerkiksi jos huone on 150 m3, niin puhtaanilmantuotto tulee olla 150 m3/h tai enemmän.
 • Melutaso alle 40 dB(A) vaaditun puhtaan ilman tuottominimin kohdalla
 • Ei saa tuottaa lainkaan otsonia -> valitse turvallinen suodatusteknologia!

UniqAir:in käyttämä tekniikka on ainoa turvalliseksi todettu suodatusmenetelmä, koska passiivisena se ei tuota sivutuotteena mitään haitallista, ei edes otsonia, vaan päinvastoin UniqAir sieppaa myös otsonin.

Miksi ottaisit riskin muille puhdistinteknologioille tyypillisistä puhdistuksen sivutuotteista, kuten otsonista, ultrapienistä hiukkasista, typen oksideista tai muuntuneista toksiineista?

Vaihtoehtoisten tekniikoiden riskit:

 • Sähköinen suodatus / ionisointi: voi syntyä vaarallisia varattuja partikkeleita ja uusia epäpuhtauksia, kuten ultrapieniä hiukkasia ja otsonia
 • UV-säteilytys: sivutuotteena voi syntyä otsonia
 • Fotokatalyyttinen oksidaatio: sivutuotteina syntyy uusia kaasumaisia epäpuhtauksia, kuten formaldehydiä ja asetaldehydiä
 • Plasmasuodatus: sivutuotteina syntyy muun muassa typenoksideja ja otsonia

LÄHDE: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu AVATER-hanke, huhtikuu 2017, s. 94-95

Ammattilaistason ilmanpuhdistin UniqAir - tutkimusfaktat:

 • VTT:n testaama (VTT-CR-00861-20 I 30.6.2020): kaasumaisten epäpuhtauksien suodatuskyky 100%
 • TTL:n mittaama: TVOC alenema 92,3% / 24h
 • Markkinoiden hiljaisin
 • Ainoa turvalliseksi todettu teknologia: passiivisena se ei tuota sivutuotteena mitään haitallista, ei edes otsonia, vaan UniqAir sieppaa myös otsonin

Lue myös nämä

UniqAir -ilmanpuhdistimet - artikkelit

Hiilijalanjälkemme laskeminen antoi mielenkiintoista ajateltavaa

Lue lisää
UniqAir -ilmanpuhdistimet - artikkelit

Hyvä ilmanpuhdistin testikäyttöön! Näin otat UniqAir Pron kokeiluun 2 viikoksi yritykseesi

Lue lisää

Kotiin, toimistolle tai suurempiin tiloihin

Uniq-ilmanpuhdistin - musta lasi - UniqAir

Uniq 2-ilmanpuhdistin

899 €alk. 32,31 €/kksis. alv 24 %
Katso tuote