UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiä

UKK – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Listasimme asioita, joita meiltä usein kysytään. Lue läpi ja saat paljon hyödyllistä tietoa turvallisen sisäilman tekijöistä.

 

Asunnossamme tehtiin remonttia ja nyt maalinkäryt häiritsevät. Olisiko laitteesta apua?

Kyllä. UniqAirin tehokas kaasusuodatus vähentää uusista materiaalista ja maaleista haihtuvia yhdisteitä nopeasti ja tehokkaasti.

Perheessämme kärsitään allergiaoireista siitepölykautena. Tuoko laite helpotusta?

Kyllä. UniqAirin tehokas hiukkassuodatus nappaa siitepölyn talteen vähentäen merkittävästi altisteen määrää hengitysilmassa.

Asun vilkasliikenteisen tien läheisyydessä ja en halua liikenteen pölyjä asuntooni. Olisiko laitteesta apua?

Kyllä. UniqAir poistaa liikenteen päästöjä asuintiloista laaja-alaisesti. Esimerkiksi liikenteen tolueeni- ja typenoksidipäästöt sekä hiukkas- ja pölypäästöt saadaan tehokkaasti pois sisäilmasta.

Naapuri tupruttelee tupakkaa ja hajut kantautuvat meille. Poistaako laite tupakansavun? Entäpä ruoanlaiton hajua?

Kyllä. Tupakansavun haitalliset yhdisteet ja hiukkaset saadaan tehokkaasti poistettua. Täysin hajutonta tilannetta ei voida saavuttaa, mutta hajun intensiivisyyttä voidaan alentaa jo tupakoinnin aikana ja haitan kestoa merkittävästi lyhentää tupakoinnin päätyttyä. Sama koskee myös ruoanlaitosta syntyneitä tuoksuja.

Asumme pientaloalueella ja naapurin piipun savut pöllähtävät suoraan asuntoomme. Olisiko laitteesta hyötyä?

Kyllä. UniqAir poistaa puunpolton päästöjä asuintiloista laaja-alaisesti. Puunpolton kaasuyhdisteet sekä hiukkaspäästöt saadaan tehokkaasti pois sisäilmasta.

Talomme kellarista kantautuu ”mummolahajua”. Tehoaako laite siihen?

Kyllä. Kellarin haju voi olla seurausta aikoinaan yleisesti käytetystä puun sinistymisen estoaineesta tai kyse voi olla esimerkiksi kosteuden myötä syntyvistä mikrobeista. Joka tapauksessa suosittelemme selvittämään hajun lähteen ja varmistamaan, ettei kyse ole terveydelle vaarallisista rakenteista tai rakennevaurioista.

Asunnossamme tehdyssä mittauksessa todettiin radonia. Auttaako laite poistamaan sen?

Ei.

Onko laitteessa ilmankostutin tai -viilennin?

Ei.

Pitääkö ilmanpuhdistin kovaa meteliä?

UniqAir-ilmanpuhdistimet ovat markkinoiden hiljaisimpia. UniqAir-ilmanpuhdistimien äänitasojen alentaminen on jatkuvaa kehitystyötä ja tuotesuunnittelussa kiinnitetään tähän eritysitä huomiota. UniqAir-ilmanpuhdistimien äänitasot on mitattu Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden toimesta. Laitteiden äänitasot löydät verkkosivuiltamme laitteiden teknisistä tiedoista.

Miten erotan UniqAir-ilmapuhdistimen muista kilpailijoista?

UniqAir on riippumattomien testauslaitosten testaama ilmanpuhdistin. Se ei tuota puhdistusprosessin sivutuotteena haitallisia yhdisteitä, kuten otsonia tai sekundäärisiä hiukkasia. Kaikki UniqAirit käyttävät ainutlaatuista suodatusteknologiaa, joka perustuu UniqAir-aktiivihiiliseokseen kaasumaisten epäpuhtauksien poistamiseksi ja EPA/HEPA -hiukkassuodatukseen partikkelimaisten epäpuhtauksien poistamiseksi.

Miksi maksaisin UniqAirista, sillä markkinoilla on myös halvempia laitteita?

UniqAir poistaa kaasumaiset altisteet yhtä tehokkaasti kuin hiukkasmaisetkin epäpuhtaudet. Laitteiden toiminnallinen muotoilu ja ilmankierrätystapa on ainutlaatuinen ja pitkällisen kehitystyön tulosta. UniqAir -ilmanpuhdistimissa käytetyt materiaalit ja komponentit ovat tarkkaan valittuja ja niiden tulee täyttää tiukat toiminnalliset, esteettiset kuin ympäristölliset vaatimukset. UniqAir on myös kotimainen Avainlipputuote.

Mitä merkitystä laitteen kaasunpoistolla on minulle?

Haitallisten kaasumaisten yhdisteiden poistaminen hengitysilmasta on yhtä oleellista kuin pienhiukkasten ja mikrobien poistaminen. Kaasumaisten epäpuhtauksien poisto on tärkeää, ettei elimistöä tarpeettomasti kuormiteta sinne kuulumattomilla kemiallisilla yhdisteillä. Kaikki ylimääräinen kemiallinen kuorma elimistössä lisää riskiä terveyshaitoille.

Miksi en ostaisi ionisoivaa tai otsonoivaa laitetta?

Kaikki sähköiset suodattimet, ionisointi, UV, plasma ja hapettavia radikaaleja emittoivat laitteet tuottavat terveydelle haitallisia puhdistusprosessin sivutuotteita, kuten muuntuneita kemiallisia yhdisteitä, sekundäärisiä orgaanisia aerosoleja tai otsonia.

Miksi minun tulisi valita juuri aktiivihiilisuodatus?

Haitallisten kaasumaisten yhdisteiden poistaminen hengitysilmasta on yhtä tärkeää kuin pienhiukkasten ja mikrobien poistaminen. Kaasumaisten epäpuhtauksien poisto on tärkeää, ettei elimistöä tarpeettomasti kuormiteta sinne kuulumattomilla kemiallisilla yhdisteillä. Aktiivihiilisuodatus yhdistettynä EPA/HEPA-hiukkassuodatukseen on turvallinen ja toimintavarma menetelmä ilman riskiä puhdistusprosessin terveydelle haitallisista sivutuotteista.

Kuinka usein suodattimet pitää vaihtaa?

Mikäli laite on jatkuvassa käytössä, suosittelemme pääsuodattimien vaihtoväliksi 12 kk ja esisuodattimien vaihtoväliksi 4-6kk.

Mistä suodattimia voi ostaa?

Suodattimia voi ostaa UniqAir-myyjien kautta sekä Uniqin suodattimia myös UniqAir-verkkokaupasta. Aluemyyjiemme yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme. Verkkokaupassamme on tarjolla monipuoliset maksuvaihtoehdot.

Ilmoittaako merkkivalo suodattimien vaihtotarpeesta?

Tämänhetkisissä puhdistinmalleissamme ei ole suodattimen vaihtotarpeen ilmaisinta. Uniq2 -ilmanpuhdistimen mobiilisovelluksessa on suodattimien käyttöiän ilmaisin (edellyttää mobiilisovelluksen lataamista ja käyttöä)

Voiko puhdistinta säätää kauko-ohjauksella?

Tällä hetkellä valikoimassa olevista puhdistimista pyöreä Uniq2 on etäohjattavissa Bluetooth-yhteyden avulla.

Mihin laite kannattaa sijoittaa?

Laite kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, missä ilmankierron esteitä, kuten kaappeja, kalusteita ymv. olisi mahdollisimman vähän. Myös huonetilan nurkat voivat rajoittaa ilmankiertoa jonkin verran.

Miten laite imee ja puhaltaa ilman?

Tornimaisessa PRO-mallissa epäpuhdas ilma imetään laitteen yläosasta ja puhdistettu ilma palautetaan laitteen alaosasta. Pyöreässä Uniq-mallissa epäpuhdas ilma imetään laitteen ulkokehältä ja puhdistettu ilma palautetaan laitteen etulasin alta sivuille.

Kuinka pitkä takuuaika laitteella on?

Uusina ostetuille laitteille myönnämme kahden vuoden takuun. Joistakin laitemalleista on saatavana myös tehdaskunnostettuja laitteita, joille myönnämme vuoden takuun.

Saako laitteeseen hankittua varaosia?

Kyllä. Laitteiden varaosatarpeissa ole yhteydessä alueesi UniqAir-myyjään tai huoltoomme. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.

Paljonko laite kuluttaa sähkövirtaa?

Maksimiteholla laitteiden sähkönkulutukset ovat 35-85 W riippuen laitemallista.

Miten laite vaikuttaa koneelliseen ilmanvaihtoon?

Ilmanpuhdistimen synnyttämä ilmavirtaus edistää huonetilan ilmanvaihdon synnyttämää ilman sekoittumista. Ilmanpuhdistuksen näkökulmasta koneellinen ilmanvaihto edistää puhtaan ilman leviämistä huonetilaan ja tehostaa mm. ilman aerosoli- ja viruspitoisuuksien laimenemista.

Kuinka suuren tilan laite puhdistaa?

Laitteiden mitoitustaulukon löydät verkkosivuiltamme.

Kannattaako laite sammuttaa aina välillä?

Laite kannattaa pitää jatkuvasti käynnissä, sillä näin ilma puhdistuu ja pysyy puhtaana koko ajan. Lisäksi estetään epäpuhtauksien mahdollista laskeutumista huoneen tai huonekalujen pinnoille.

Säätääkö laite automaattisesti tehokkuutta sisäilman likaisuuden mukaan?

Tämänhetkisissä malleissamme ei ole automaattista ilman epäpuhtauden mukaan säätyvää tehoasetusta. Anturiteknologia kuitenkin kehittyy koko ajan ja tämä avaa mahdollisuuden tuoda markkinoille myös itsesäätyvät UniqAirit lähitulevaisuudessa.

Missä laitteita myydään?

Kaikkia laitteitamme voi ostaa UniqAir-myyjien kautta sekä Uniqia suoraan verkkokaupastamme. Aluemyyjiemme yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme. Verkkokaupassa on tarjolla monipuoliset maksuvaihtoehdot. Yritys- ja yhteisöasiakkaille vuokraus on monesti käyttökelpoisin hankintamalli. Vuokralaitteet saat helposti ja nopeasti käyttöösi lähimmän aluemyyjämme kautta.