UniqAir-ilmanpuhdistimen VOC-suodatuskyky todellisissa käyttöolosuhteissa

Toteutimme kenttätestinä koemittauksen orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOC = volatile organic compounds) suodatuksesta toimistoympäristössä yhdessä TTL:n kanssa. Mittauskohteena oli noin 25 m2 kokoinen toimistohuone. Ennen puhdistimen käyttöä testitoimiston TVOC -pitoisuus oli 130 µg/m3 ja puhdistimen käytön myötä pitoisuus putosi tasoon <10 µg/m3.

Takaisin artikkeliin

Ennen puhdistimen käyttöä
1) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee keräimen helposti.
2) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee keräimen helposti. Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisäältyä tavallista suurempi epävarmuus.
3) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti.
Yhdiste Tulos Yksikkö
Alifaattiset hiilivedyt
Tridekaani 0,4 µg/m³
Aromaattiset hiilivedyt
Bentseeni 0,4 µg/m³
Etyylibentseeni 0,5 µg/m³
Ksyleenit (p,m) 1 µg/m³
Styreeni 0,5 µg/m³
Tolueeni 1 µg/m³
Terpeenit ja niiden johdannaiset
3-Kareeni 10 µg/m³
Limoneeni 4 µg/m³
a-Pineeni 53 µg/m³
b-Pineeni 5 µg/m³
Yksiarvoiset alkoholit
1-Butanoli 1 µg/m³
2-Etyyli-1-heksanoli 2 µg/m³
1-Pentanoli 0,6 µg/m³
Moniarvoiset alkoholit
1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 2 µg/m³
Fenolit
Fenoli 1 µg/m³
Alkoholi- ja fenolieetterit
2-(2-Butoksietoksi)etanoli 2 µg/m³
2-Butoksietanoli 0,9 µg/m³
2-Fenoksietanoli 1 µg/m³
Aldehydit
Bentsaldehydi 2 µg/m³
Dekanaali 5 µg/m³
2-Furfuraali 0,7 µg/m³
Heksanaali 2 µg/m³
Nonanaali 5 µg/m³
Oktanaali 1 µg/m³
Ketonit
Asetoni 1) 22 µg/m³
6-Metyyli-5-hepten-2-oni 0,8 µg/m³
Hapot
Butaanihappo eli voihappo 0,6 µg/m³
Etikkahappo 2) 42 µg/m³
Heksaanihappo, kapronihappo 3 µg/m³
Pentaanihappo, valeriaanahappo 0,7 µg/m³
Propaanihappo 2 µg/m³
Esterit ja laktonit
2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 0,5 µg/m³
2-Etyyliheksyyliakrylaatti 0,7 µg/m³
Texanol 3) 0,8 µg/m³
Piiyhdisteet
Dekametyylisyklopentasiloksaani 2 µg/m³
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) 130 µg/m³
Puhdistimen käytön jälkeen
1) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee keräimen helposti.
2) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee keräimen helposti.
3) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee keräimen helposti.
Yhdiste Tulos Yksikkö
Alifaattiset hiilivedyt
Pentaani** 1) 11 µg/m³
Sykloheksaani 1 µg/m³
Yksiarvoiset alkoholit
1-Butanoli 0,7 µg/m³
Moniarvoiset alkoholit
1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 2 µg/m³
Aldehydit
Dekanaali 1 µg/m³
Heksanaali 1 µg/m³
Nonanaali 1 µg/m³
Ketonit
Asetoni 2) 10 µg/m³
Hapot
Etikkahappo 3) 20 µg/m³
Piiyhdisteet
Dekametyylisyklopentasiloksaani 0,8 µg/m³
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) <10 µg/m³

Takaisin artikkeliin